Conesa's Company

Sóc Marc Conesa alumne de: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

En aquesta web els usuaris podran introduir dades en problemes de mecànica i aquesta web resoldrà pas a pas el problema amb les dades donades, utilitzant javascript y mathjax.js:

A continuació podras veure un codi font en HTML d'un problema de mecànica així com la visualització de l'usuari

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!